Lista projektów do realizacji - BO2021

Czwartek, 13 sierpnia 2020

Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z § 15 ust.3 Rozdziału 2 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podajemy do publicznej wiadomości listę projektów do realizacji w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.

Załączniki:

Powrót