Lista projektów do realizacji - BO2022

Środa, 15 września 2021

Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z § 15 pkt 3 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podajemy do publicznej wiadomości listę projektów do realizacji w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

Lista projektów do realizacji dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pruszkowa: https://bip.um.pruszkow.pl/attachments/download/11850


Powrót