Lista projektów poddanych pod głosowanie

Wtorek, 10 sierpnia 2021

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, w drodze publicznego losowania w dniu 9 sierpnia 2021 roku o godz.13:00 w sali nr 21 Urzędu Miasta Pruszkowa, ustalona została kolejność projektów na karcie do głosowania:

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów na karcie do głosowania, która została opublikowana w BIP-ie: https://bip.um.pruszkow.pl/attachments/download/11454

Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami: https://pruszkow.budzet-obywatelski.org/projekty

Załączniki:

Powrót