Lista rankingowa BO2021

Piątek, 7 sierpnia 2020

Szanowni Mieszkańcy, 

Zgodnie z § 16 ust.1 Rozdziału 2 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podajemy do publicznej wiadomości  listę rankingową projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2021. Lista obejmuje wyłącznie projekty, które uzyskały co najmniej 150 punktów, kwalifikujących je do udziału w wyborze projektów do realizacji.

Załączniki:

Powrót