Rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie (BO2022)

Poniedziałek, 17 maja 2021

Drodzy Mieszkańcy !!!

Startujemy z VI edycją Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie (BO2022).

Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację Waszych pomysłów w  2022 roku wynosi: 1.992.961,37 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i  trzydzieści siedem groszy).
Zgłaszanie propozycji projektów do realizacji w ramach BO2022 możliwe będzie w dniach 28 maja – 14 czerwca 2021 roku (poprzez tą stronę internetową lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Pruszkowa).

Więcej informacji można uzyskać również pisząc na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl.


Niezbędne dokumenty związane z realizacją BO2022:
1. Uchwała nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
2. Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Lista mieszkańców Miasta Pruszkowa popierających projekt zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
4. Zgoda na udostępnienie terenu.
5. Oferta na udostępnienie terenu.

Załączniki:

Powrót