Wyniki głosowania w V Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2021

Piątek, 7 sierpnia 2020

Szanowni Mieszkańcy, 

Zgodnie z § 16 ust.1 Rozdziału 2 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podajemy do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzonego w dniach 15 – 24 lipca 2020 roku.

Pod głosowanie mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego poddano 44 projekty.
W wyniku głosowania tradycyjnego, za pomocą papierowych kart do głosowania, jak i internetowego za pośrednictwem strony www.budzetobywatelski.pruszkow.pl przyznano łącznie 30 258 punktów, w tym 29 279 ważnych, a 979 nieważnych.  


Załączniki:

Powrót