Wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2022

Poniedziałek, 13 września 2021

Zgodnie z § 16 pkt 1 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podaję do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzonego w dniach 11 sierpnia 2021 roku – 6 września 2021 roku.
Pod głosowanie mieszkańców Pruszkowa w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2022 poddano łącznie 46 projektów.
W wyniku głosowania tradycyjnego, za pomocą papierowych kart do głosowania oraz głosowania elektronicznego na stronie www.budzetobywatelski.pruszkow.pl przyznano łącznie 36.445 punktów, w tym 34.710 ważnych, a 1.735 nieważnych.

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pruszkowa (https://bip.um.pruszkow.pl/attachments/download/11840) oraz na stronie https://pruszkow.budzet-obywatelski.org/wyniki

Powrót