Budżet Obywatelski Miasta Pruszków

Szanowni Państwo!

Od kilku lat mieszkańcy Pruszkowa aktywnie biorą udział w inicjatywie jaką jest Budżet Obywatelski. Cieszę się, że w tak trudnym i wyjątkowym dla nas wszystkim momencie, udało się nam uruchomić już VI edycję Budżetu Obywatelskiego. Wierzę, że wzbudzi ona jeszcze większe zainteresowanie wśród naszych mieszkańców. Pruszkowianie już nie raz pokazali, że zależy im na rozwoju naszego miasta, że są kreatywni i mają bardzo dobre pomysły, dlatego i w tym roku liczę, że złożycie Państwo dużo ciekawych i wpływających na piękno oraz rozwój naszego miasta projektów.

Zachęcam do składania projektów zarówno dotyczących poprawy infrastruktury miejskiej, wspomagających aktywność ekologiczną jak i służących integracji społeczności lokalnej. Na każdym etapie Budżetu Obywatelskiego wraz z pracownikami Urzędu Miasta, służę Państwu pomocą.

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Pruszkowa, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1.992.961,37 złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Pruszkowa.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Miasta
Pruszkowa i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie
zadecydujemy na co wydać 1.992.961,37 złotych!

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Prowadzona przez cały okres

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Do 14.06.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Do 06.07.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 10.08.2021

Głosowanie

Od 11.08.2021
do 06.09.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 13.09.2021

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski