Wyniki weryfikacji formalnej V Edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa

Poniedziałek, 1 czerwca 2020

Drodzy Mieszkańcy,

w V Edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosiliście 59 projektów. 6 z nich zostało zweryfikowanych negatywnie, aż 53 projekty zostały przekazane do weryfikacji szczegółowej. Do 4 czerwca włącznie Projektodawcy mogą zgłaszać odwołania od wyników weryfikacji formalnej osobiście w Urzędzie Miasta Pruszkowa lub mailowo na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

Załączniki:

Powrót