projekt nr 2

2. Forum Garncarzy i Ceramików


Lokalizacja

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
Plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
działka nr 487
obręb 0023

Opis projektu

'Forum Garncarzy i Ceramików" to wydarzenie, które będzie cyklem spotkań  i aktywności edukacyjno-artystycznych skierowanych do różnych grup wiekowych. Uczestnicy/mieszkańcy Pruszkowa zostaną przeprowadzeni przez niezwykle interesującą historię działalności ceramicznej człowieka, począwszy od starożytności a skończywszy na  współczesności związanej z Pruszkowskim Porcelitem.
W ramach Forum przygotowano bogatą ofertę obejmującą:
-lekcje oraz warsztaty lepienia z gliny.
- wykłady tematyczne o antropologii ceramiki: design'ie, formie, zdobieniach itp
- pokazy i warsztaty prezentujące ceramikę oraz warsztat pracy garncarzy z różnych epok  archeologii i historii, zaczynając od epoki brązu przez   okres wpływów rzymskich, świat antyczny, średniowiecze oraz nowożytność,
- pokazy i warsztaty garncarstwa tradycyjnego- prezentacja miejsca i sposobu pracy dawnego garncarza jako rzemieślnika,
- pokazy i opowieści na temat historii ceramiki użytkowej - " Nie tylko garnki"
- pokazy i warsztaty garncarstwa artystycznego - prezentacja współczesnych projektantów z zakresu ceramiki artystycznej
- pokazy, warsztaty - "Świat inspiracji" - prezentacja wybranych technik i tradycji garncarskich ze świata
- wystawa wyrobów Pruszkowskiego Porcelitu bazująca na ciekawych eksponatach ze zbiorów mieszkańców Pruszkowa i okolic.
Pokazy i warsztaty zostaną przeprowadzone przez profesjonalne grupy rekonstruktorów starożytnych a także przez współcześnie działających twórców. Cykl 3-5 wykładów wygłoszą naukowcy z uczelni artystycznych specjalizujących się w tematyce ceramiki oraz muzeów i galerii posiadających w swoich zbiorach eksponaty ceramiczne. Dyrektor artystyczny wystawy zgromadzi obiekty, które w sposób przekrojowy ukażą zwiedzającym linie projektowe Porcelitu począwszy od 1880 roku do roku 2000.
Projekt będzie obejmował spotkania realizowane od 21 czerwca do 22 września 2022. Główne otwarte wydarzenia będą miały miejsce w dniach od 9 do 11 września, natomiast warsztaty w okresie wakacji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt nawiązuje do "ceramicznej" tradycji Pruszkowa i ma na celu ukazanie jednego z najstarszych uprawianych przez człowieka rzemiosł. Wieloaspektowy sposób przedstawienia ( warsztaty, pokazy,wykłady, lekcje dla dzieci ze szkół pruszkowskich, wystawy) zaprezentuje odbiorcom, nie tylko rozwój technik garncarskich na przestrzeni wieków, ale również bogatą tradycję z nimi związaną. Niestety to piękne rękodzielnictwo, podobnie jak kultowe polskie manufaktury ceramiczne, kolejno znikają na naszych oczach. Dlatego misją wydarzenia będzie  ocalenie dziedzictwa kulturowego regionu, który przez dwa stulecia był ważnym ośrodkiem ceramiki w Polsce, a także przywrócenie pamięci i przekazanie jak największej wiedzy o PRUSZKOWSKIM PORCELICIE, jako o jednym z niezwykle istotnych elementów tożsamości Miasta Pruszkowa.Poza dotarciem do mieszkańców, dobra komunikacja onlinowa może zainteresować studentów szkół artystycznych i artystów, z całej Polski, którzy specjalnie odwiedzą nasze Miasto.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

"Forum Garncarzy i Ceramików" wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy w każdej grupie wiekowej.
Dla dzieci w wieku szkolnym przewidziane są lekcje i warsztaty. Dorośli będą mogli wziąć udział w spotkaniach z naukowcami, artystami, wykonawcami specjalizującymi się w tematyce garncarstwa i ceramiki. Forum zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było ciekawe zarówno dla osób, które będą chciały aktywnie uczestniczyć w różnych proponowanych działaniach jak i dla tych, którzy wolą występować w takich wydarzeniach w roli obserwatora. Dowiedzione jest, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie pokazy i rekonstrukcje, które w obrazowy sposób ukazują istotę przedstawianych tematów i dzięki możliwej interakcji są najbardziej zapamiętywane przez uczestników, dlatego przewidziano również taki sposób  prezentacji poruszanej problematyki.  "Forum Garncarzy i Ceramików" to ukłon w stronę mieszkańców miasta, którzy sami lub dzięki członkom swoich rodzin byli związani przez pracę z pruszkowskim Porcelitem.
Przekrojowa wystawa przypomni różnorodny design produkowanej w zakładach ceramiki. Zakładach, które już niestety nie istnieją, ale które nadal są nieodłączną historią miasta.
Wszystkie proponowane działania będą miały otwarty, ogólnodostępny charakter i będą odbywały się w budynku i na terenie ogrodu Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.


Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenia dla rekonstruktorów40 000 zł
2wynagrodzenia dla prowadzących lekcje dla dzieci ze szkół6 000 zł
3wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty historyczne6 000 zł
4wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty tradycyjne3 000 zł
5wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty artystyczne8 000 zł
6wynagrodzenia za promocję wydarzenia w mediach społecznościowych3 000 zł
7wynagrodzenia za wykonanie filmu4 000 zł
8wystawa " Ceramika z Pruszkowa" ( wynajem eksponatów, wynajem systemów ekspozycyjnych, tabliczki z opisami do prezentowanych przedmiotów, oświetlenie, wynagrodzenie dla prelegentów oraz dyrektora artystycznego wystawy, transport)22 000 zł
9środki biurowe i środki czystości800 zł
10koszt opracowania i wydruku materiałów promocyjnych4 000 zł
11logistyka ( hotel; wynajem namiotów; nagłośnienie;napoje, caternig dla prowadzących warsztaty, pokazy,wykłady; ochrona- firma zewnętrzna)23 200 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach