projekt nr 2

2. Śniadania w Parku - edycja 6


Lokalizacja

Park Kościuszki

Opis projektu

„Śniadania w Parku” – edycja 6, to cykl 4 pikników , mających na celu integrację lokalnej społeczności.
Organizowane warsztaty, spotkania, animacje oraz konkursy będą skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.
Mieszkańcy tradycyjnie mogą liczyć na inspirujące spotkania i warsztaty z zakresu kultury, edukacji oraz zdrowia.
Śniadania zrealizowane będą w miesiącach maj i czerwiec.
Na każdym z 4-ech pikników odbędzie się przynajmniej po 5 atrakcji (warsztaty, spotkania) dla dorosłych, oraz po 5 atrakcji (warsztaty, animacje, konkursy) dla dzieci. Na terenie pikniku zlokalizowana będzie kawiarenka oraz eko-targ. Odbędzie się też akcja charytatywna na wybrany wcześniej cel.
Wzorem ubiegłych edycji na pikniku w Parku Kościuszki gościć będą liczne fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje działające na terenie Pruszkowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Podczas wydarzenia promujemy aktywny wypoczynek, kulturę, odpowiedzialność społeczną i ekologię. Poruszamy kwestie związane ze zdrowiem fizycznym oraz emocjonalnym. Tworzymy przestrzeń do budowania więzi wśród lokalnej społeczności. Każdy z pikników to również okazja do budowania postaw otwartości i życzliwości również poprzez wspieranie lokalnych zbiórek charytatywnych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

„Śniadania w Parku” zlokalizowane jest centrum naszego miasta, w Parku Kościuszki, tuż przy zabytkowym pałacyku. Jest to wydarzenie lubiane i popularne wśród mieszkańców Pruszkowa. Projekt adresowany jest do osób w różnym wieku. Kilkanaście stoisk – fundacje, stowarzyszenia, lokalni społecznicy, grupy wsparcia, instytucje działające na rzecz mieszkańców, eko-targ, kawiarenka, miejsce zabaw dla dzieci oraz Stół – centralne miejsce spotkań oraz integracji przy wspólnym śniadaniu. Stawiamy na integrację międzypokoleniową. Stali bywalcy cenią panującą na Śniadaniach atmosferę sąsiedzkiej życzliwości i przyjaźni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem niezbędnego sprzętu - namioty eventowe, stoły, krzesła/ławki, leżaki, Toi-Toi, elementy placu zabaw.22 000 zł
2Organizacja atrakcji - materiały plastyczne i biurowe, materiały oraz produkty zw. z warsztatami, nagrody w konkursach, przedmioty/produkty zw. z aranżacją piknikowej przestrzeni, poczęstunek na "śniadaniowy stół".7 000 zł
3Warsztaty/Spotkania/Animacje - wynagrodzenia dla prowadzących oraz obsługi technicznej.12 000 zł
4Wolontariusze - prowiant, koszulki, upominki.1 200 zł
5Promocja - plakaty, ulotki, standy, gadżety.3 500 zł
6Koordynacja - obsługa administracyjna projektu (w tym: organizacja 4-ech spotkań przygotowawczych, planowanie atrakcji, kierowanie zespołem, opieka nad wolontariuszami, przygotowywanie działań promocyjnych, zakupy spożywcze oraz zw. z zajęciami/warsztatami/konkursami.1 600 zł
Łącznie: 47 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach