projekt nr 4

4. strefy relaksu na ul. Kraszewskiego


Lokalizacja

ul. Krazsewskiego

Opis projektu

W ramach projektu zakładane jest ustawienie minimum 5 ławek z donicami do nasadzenia drzew.

Uzasadnienie realizacji projektu

W centrum miasta na ul. Kraszewskiego brakuje miejsc do odpoczynku i osłoniętych od słońca.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami są mieszkańcy Miasta Pruszkowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1min. 5 ławki10 000 zł
2min. 5 donic6 000 zł
3min. 5 drzew10 000 zł
4obsługa2 000 zł
Łącznie: 28 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1pielęgnacja zieleni5 000 zł