projekt nr 6

6. Aktywny Senior IV


Lokalizacja

Pruszków, w szczególności obszar VII

Opis projektu

- 2 wycieczki jednodniowe, każda dla 50 osób
- 1 wycieczka dwudniowa dla 50 osób
- 3 wyjścia do teatru, każdy dla 50 osób
- 2 gimnastyki dla seniorów, 140h ogółem
- kurs komputerowy "surfowanie po internecie"
- 1 wyjazd do muzeum dla 50 osób
- warsztaty tematyczne
- 2 prelekcje

Uzasadnienie realizacji projektu

W Pruszkowie mieszka ponad 14 tys. seniorów. To duża grupa, która nie chce być wykluczona z uwagi na swój wiek. Projekt jest realizowany od 2019 r. i cieszy się dużym zainteres. mieszk. 60+.
Wycieczki pozwalaja na integrowanie się osób 60+, a także umożliwiają poznawanie ciekawych miejsc w kraju przez co spełniają rolę edukacyjną.
Zajęcia ruchowe realizowane w ramach projektu w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej uczestników i pozytywnie wpływają na ich stan zdrowia.
Wyjazdy do teatru są okazja do integracji, pretekstem do wyjścia z domu, mobilizacją do zadbania o siebie a przede wszystkim umożliwią uczestnictwo w życiu kulturalnym.
Prelekcje i warsztaty pozwalają poszerzyć wiedzę słuchaczy, stanowią trening umysłu i są źródłem informacji w tematach interesujących seniorów.
Patrząc na korzyści płynące z aktywności realizowanych w ramach projektu można wnioskować, że jego kontynuacja w kolejnym roku budżetowym pozytywnie wpłynie na kondycję mieszk. 60+.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt "Aktywny Senior IV" skierowany jest do mieszkańców Pruszkowa w wieku 60+

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12 wycieczki jednodniowe, każda dla 50 osób11 000 zł
21 wycieczka dwudniowa dla 50 osób28 300 zł
33 wyjścia do teatru, każdy dla 50 osób19 000 zł
42 gimnastyki dla seniorów, 140h ogółem21 000 zł
5kurs komputerowy "surfowanie po internecie"4 500 zł
61 wyjazd do muzeum dla 50 osób2 700 zł
7warsztaty tematyczne1 500 zł
82 prelekcje1 000 zł
Łącznie: 89 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Artykuły biurowe3 000 zł
2Promocja i projekty2 000 zł
3Koordynacja26 000 zł
Łącznie: 31 000 zł