projekt nr 9

9. Seniorada V - Centrum (Obszar V)


Lokalizacja

Realizacja projektu w obszarze nr V

Opis projektu

Projekt zakłada funkcjonowanie klubu seniora  2 razy w tyg. po 3 godz. przeprowadzenie co najmniej 4 zabaw tanecznych oraz 2 cykli kursów tańca (po 10 zajęć po  1,5 godz.). Zajęcia gimnastyczne dedykowane dla seniorów (tj. zumba i pilates) -  2 razy w tyg. po 1 godz.Co najmniej 6 wykładów lub prelekcji na tematy społecznie ważne oraz min. 6 wyjść do pruszkowskich kin dla min 50 osób jednorazowo. Udział w min. 6 spektaklach/koncertach/wydarzeniach kulturalnych (CKiS, MOK lub ZTL Pruszkowiacy) dla min 50 osób jednorazowo. Przeprowadzenie min. 2 wycieczek autokarowych jednodniowych na terenie Polski (każda wycieczka składać się powinna z min 100 osób, ewentualnie 4 wycieczki po min. 50 osób). Projekt zakłada trwanie zajęć przez 36 tygodni w roku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Zapobieganie wykluczeniu i osamotnieniu osób starszych w społeczeństwie oraz ich integracja z młodszymi mieszkańcami miasta. Podtrzymywanie kontaktów osób starszych z rówieśnikami oraz organizowanie wydarzeń umożliwiających zapoznanie nowych znajomych. Cele te realizowane będą za pomocą cyklicznych spotkań seniorów oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych. Działania mają na celu aktywizację środowisk seniorskich.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa ze szczególnym uwzględnieniem seniorów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1min. 2 wycieczki jedniodniowe dla 100 osób każda, (lub 4 dla 50 osób)30 000 zł
2Minimum 4 zabawy taneczne 8 000 zł
32 cykle kursu tańca po 10 zajęć trwających 1,5 godz. 4 500 zł
42 razy w tyg po 1 godz. zajęcia gimnastyczne 10 368 zł
5minimum 6 wykładów po 1,5 godz. 2 400 zł
6minimum 6 wyjśc do pruszkowskich kin dla min 50 osób jedno wyjście 6 000 zł
7minimum 6 wyjść do pruszkowskich placówek kulturalnych dla min 50 osób27 000 zł
8Ulotki i promocja 2 000 zł
Łącznie: 90 268 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Funkcjonowanie klubu 2 razy w tyg po 3 godz. 12 960 zł