projekt nr 5

5. Seniorada V - Stare śródmieście (Obszar VI)


Lokalizacja

Stare Śródmieście obszar VI

Opis projektu

Projekt zakłada funkcjonowanie klubu seniora  1 razy w tyg. po 3 godz. przeprowadzenie co najmniej 3 zabaw tanecznych oraz 2 cykli kursów tańca (po 10 zajęć 1,5 godz.). Zajęcia gimnastyczne dedykowane dla seniorów (tj. zumba i pilates) 2 razy w tyg. po 1 godz.Co najmniej 6 wykładów lub prelekcji na tematy społecznie ważne oraz min. 6 wyjść do pruszkowskiego kina dla min 50 osób jednorazowo. Udział w min. 4 spektaklach (CKiS, MOK lub ZTL Pruszkowiacy) dla min 50 osób jednorazowo. Przeprowadzenie min. 1 wycieczek autokarowych jednodniowych na terenie Polski (każda wycieczka składać się powinna z min 100 osób, ewentualnie 2 wycieczki po min. 50 osób).

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Zapobieganie wykluczeniu i osamotnieniu osób starszych w społeczeństwie oraz ich integracja z młodszymi mieszkańcami miasta. Podtrzymywanie kontaktów osób starszych z rówieśnikami oraz organizowanie wydarzeń umożliwiających zapoznanie nowych znajomych. Cele te realizowane będą za pomocą cyklicznych spotkań seniorów oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych. Działania mają na celu aktywizację środowisk seniorskich  

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1minimum 3 zabawy taneczne 6 000 zł
2min. 2 cykle kursu tańca po 10 zajęć po 1,5 godz. zajęcia 4 500 zł
32 razy w tyg po 1 godz. zajęcia gimnastyczne 10 500 zł
4minimum 6 wykładów/prelekcji 1 800 zł
5minimum 6 wyjść do Pruszkowskich kin dla min. 50 osób każde wyjście 6 000 zł
6wyjście do placówek kulturalnych na terenie miasta (MOK, CKiS i ZTl Pruszkowiacy) na spektakle/ przedstawienia/ wydarzenia artystyczne min. 4 dla min 50 osób każde18 000 zł
7minimum 1 wycieczka jednodniowa dla min 100 osób (lub 2 po 50 osób) 15 000 zł
8ulotki i promocja 2 000 zł
Łącznie: 63 800 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1funkcjonowanie klubu seniora raz w tyg po 3 godz. 2 000 zł