projekt nr 6

6. Infrastruktura Malich 2021 (Obszar III)


Lokalizacja

Obszar nr III. Okolice ul. Sadowej, ul. Dolnej, rzeki Utraty, ul. Krętej.

Opis projektu

1. Instalacja dystrybutora wody pitnej z miejskiego wodociągu. Lokalizacja - pas drogi przy boisku na ul. Spacerowej na wysokości placu zabaw. Projekt zakłada wykonanie przyłącza oraz ustawienie dystrybutora wody pitnej z dodatkowym poidełkiem dla zwierząt i możliwością nalewania wody do bidonu.
1a. przyłącze wody
1b. stacja wody pitnej zewnętrzna
1c. utwardzenie terenu dookoła dystrybutora
1d. koszt wody

2. Ławeczka Bogusława Stanisławskiego. Kuta ozdobna ławka z (komponującą się) tabliczką upamiętniającą zasłużonego mieszkańca Malich. Ustawiona w miarę możliwości nad Utratą, jeśli okaże się to niemożliwe - w innym miejscu Malich, uzgdnionym z Projektodawcą. Wybór ostatecznego projektu ławki oraz treść tabliczki upamiętniającej powinna być poprzedzona konsultacją z lokalną społecznością Malich.
2a. wykonanie projektu artystycznego i rzemieślniczej ławki oraz jej instalacja

3. nasadzenia drzew
Nasadzenie 10 sztuk dużych drzew liściastych w pasie drogi ul. Dolnej między Pęcicką a Sadową

4. Liniowy street workout zestaw np.: koła akrobatyczna, drabinka pozioma, poręcze równoległe, drążek wysoki .
Lokalizacja pasie przy WKD pas ulicy Błękitnej - wzdłuż chodnika między Zecerska a Lotników lub między Dolną a Zecerską.
W przypadku trudności z zapewnieniem odpowiedniego pasa terenu, możliwa zmiana lokalizacji na pas przy rzece Utracie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Rozbudowa infrastruktury publicznej  która będzie służyła mieszkańcom Malich i okolic  podczas wydarzeń organizowanych w Malichach i na co dzień.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Malich, Tworek, sąsiedzi.
Wszystkie grupy wiekowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ad. 1a. przyłącze wody4 000 zł
2ad. 1b. stacja wody pitnej zewnętrzna28 000 zł
3ad. 1c. utwardzenie terenu dookoła dystrybutora450 zł
4ad. 2a. wykonanie projektu artystycznego i rzemieślniczego wykonania ławki oraz jej instalacja20 000 zł
5ad. 3. nasadzenia drzew10 000 zł
6ad. 4. zakup i montaż 4-6 urządzeń40 000 zł
7ad. 4 a. bezpieczna nawierzchnia13 500 zł
Łącznie: 115 950 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1ad. 1b. stacja wody pitnej zewnętrzna - serwis2 000 zł
2ad. 1d. koszt wody1 000 zł
Łącznie: 3 000 zł