projekt nr 12

12. Ścieżka pieszo-rowerowa od Potulika (przejście przy Utracie) do Basenu Kapry.


Lokalizacja

Obszar nr V. Teren pomiędzy Utratą a Basenem kapry

Opis projektu

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od granicy pasa rzeki Utraty w rejonie mostu WKD do granicy utwardzonego terenu w rejonie basenu Kapry.
Przykładowy ślad trasy w załączeniu.
Długość trasy - ok. 250m. Ciąg powinien zostać zabezpieczony przed wjeżdżaniem nań samochodów.

Nawierzchnia ciągu powinna być wykonana z nawierzchni parkowej - kruszywa zespolonego żywicą (w szczególności na odcinku bliżej Utraty) i/lub asfaltu. W przypadku ograniczeń związanych z budżetem projekt przewiduje wykonanie ciągu asfaltowego na odcinku bliżej basenu - do mostku i naprawę/wyrównanie pozostałej  części gruntowej - bliżej Utraty. .

Uzasadnienie realizacji projektu

Trasa jest uczęszczana przez spacerowiczów, rowerzystów i klientów basenu Kapry i toru kolarskiego ale bardzo zaniedbana.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Pruszkowa, rodziny, sportowcy...

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa ciągu pieszo-rowerowego120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach