projekt nr 1

1. Plac street workout Znicz (Obszar III)


Lokalizacja

adres - 05-800 Pruszków, ulica Bohaterów Warszawy 4 .
Zarządcą terenu jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.
Właścicielem terenu jest miasto Pruszków.
Obszar Malichy-Tworki III

Opis projektu

Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej w Pruszkowie oraz zachęcenie młodzieży i dorosłych do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. Aktywizacja do aktywności fizycznej poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych
Cele pośrednie:
- budowa Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia

Cel ten zostanie zrealizowany na terenie - CKiS Pruszków
Realizacje projektu będzie można podzielić na następujące etapy – działania projektu:

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej

II etap - przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie wykonany plac.

III etap – utwardzenie terenu oraz przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Park’u. W ramach tego etapu zostaną wykopane miejsca które posłużą za fundamenty, po bokach zamontowane zostaną krawężniki a następnie cały teren zostanie utwardzony. Na tym etapie  zamontowane zostana ławki  do siedzenia, tablice informacyjne, kosze na śmieci

IV etap - montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. W ramach tego etapu zamontowane zostaną poszczególne elementy do fundamentów oraz przykręcone wszystkie elementy dodatkowe.  Proponowane elementy to: słupy noszące, rurki, poprzeczki, drabinka "żmijakowata", ławki dla brzuszków, rury pionowe, kółka gimnastyczne, drabinki pionowe, drabinki poziome, lina, worek, drążki, poręcze niskie, poręcze wysokie,
V etap - zamontowanie bezpiecznego podłoża

VI etap - sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń. W ramach tego etapu wykonane zostaną testy obciążeniowe poszczególnych elementów i uzyskany zostanie certyfikat bezpieczeństwa o ile będzie on wymagany.

Powstała infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć z dziećmi,  młodzieżą, aktywizację rodziców odprowadzajcych swoje dzieci na zajęcia do MOK, CKiS , Znicz i innych instytucji kulturalno-oświatowo-sportowych, wzbogaci trening osób uprawiajacych bieganie na bieżni CKiS . Powstałe urządzenia dadzą możliwość organizacji warsztatów i  szkoleń a także organizacji zawodów na szczeblu lokalnym i ogólno Polskim (Mistrzostwa Polski w „Street Workout”). Realizacja projektu przyczyni się do powiększenia możliwości realizacji zadań wychowania fizycznego pobliskich szkół, pozowli na organizacje  imprez charytatywnych i eventów miejskich dla dzieci i młodzieży z terenu Pruszkowa.


Wymagania dot. bezpieczeństwa urządzeń:

Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki większą niż 3,1 mm. Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 26,9 mm na długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być galwanizowane.
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.
Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.
Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża na głębokość minimum 70 cm poprzez zabetonowanie słupa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie CKiS Pruszków znajduję się kilkanaście organizacji oświatowo-kulturalno- sportowych organizujących zajęcia w których biorą udział tysiace  dzieci. NIestety na terenie obiektu jest mało możliwości dla rodziców,  aktywnego spędzenia czasu oczekiwania podczas  zajęc dzieci. Rozwój infrastruktury da możliwość aktywizacji tej grupy mieszkańców Pruszkowa.   Mnóstwo biegaczy korzystajacych z bieżni lub pobliskiego Parku dostanie nowe możliwości rozszerzenia sowjego treningu. Około 1000 zawodników Znicza Pruszków będzie miało możliwość rozwijania swojej sprawności fizycznej .Uczniowie pobliskich Szkół podstawowych nr4 oraz nr 1 a także Liceum im T. Kościuszki będą mogli pożytecznie spędzić czas podczas zajęć wf.
Dzieki ćwiczeniom z obciążeniem własnego ciała, korzystajacy wzmocnią swoje mm posturalne co pozwoli skutecznie walczyć z chorobami kręgosłupa. Ciekawa oferta pozwoli na "oderwanie"  jeszcze większej grupy dzieci i młodzieży od siedzącego trybu życia.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Na terenie CKiS Pruszków znajduję się kilkanaście organizacji oświatowo-kulturalno- sportowych organizujących zajęcia w których biorą udział tysiace  dzieci. Te dzieci przyprowadzane są przez rodziców, których infrastruktura sportowa dostępna dla wszystkich zaktywizuje by poświęcić czas podczas zajęć swojego dziecka na zadbanie o swoją sprawność fizyczną. Mnóstwo biegaczy korzystajacych z bieżni lub pobliskiego Parku dostanie nowe możliwości rozszerzenia sowjego treningu. Około 1000 zawodników Znicza Pruszków będzie miało możliwość rozwijania swojej sprawności fizycznej .Uczniowie pobliskich Szkół podstawowych nr4 oraz nr 1 a także Liceum im T. Kościuszki będą mogli pożytecznie spędzić czas podczas zajęć wf. Każdy mieszkaniec Pruszkowa dostanie mozliwość urozmaicenia swojej aktywności fizycznej w miejscu do tego przeznaczonym.
Projekt przenaczony jest dla wszystkich mieszkańców Pruszkowa.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 10 000 zł
2Realizacja słupy noszące, rurki, poprzeczki, drabinka "żmijakowata", ławki dla brzuszków, rury pionowe, kółka gimnastyczne, drabinki pionowe, drabinki poziome, lina, worek, drążki, poręcze niskie, poręcze wysokie, 80 000 zł
3Realizacja - przygotowanie podłoża , nawierzchni oraz ciągów komunikacyjnych i ławeczek do siedzenia.30 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach