projekt nr 16

16. Rewitalizacja boisk do siatkówki plażowej - budowa 2 boisk do siatkówki plażowej o specyfikacji zgodnej z zaleceniami PZPS.


Lokalizacja

Działki o nr ewidencyjnych 8/2, 8/4 i 8/15 położone w obrębie 24 w gminie Pruszków.
Właścicielem terenu jest Miasto Pruszków.
Zarządcą terenu jest Miasto Pruszków.
Obszar V.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie dwóch profesjonalnych boisk do siatkówki plażowej. Obejmuje on wykonanie dwóch pól gry gry o wymiarach 26x18m. Miąższość warstwy piasku morskiego wynosić powinna co najmniej 40 cm.
Teren ogrodzony piłkochwytami o wysokości 4m , obrzeżenia i ciągi komunikacyjne mają być wykonane z płyt gumowych SBR.
Pomiędzy dwoma boiskami znajdzie się ciąg komunikacyjny z płyt SBR z rozmieszczonymi ławkami, koszami na śmieci i 2 latarniami o 4 źródłach światła. Drugi ciąg komunikacyjny znajdzie się po zachodniej stronie boisk wzdłuż ogrodzenia, zakończony będzie 2 furtkami. Dzięki zwiększeniu powierzchni niecek boisk oraz ułożeniu płyt SBR zlikwidowane zostaną zarośla i wysoka trawa które aktualnie zarastająca teren i nawet same niecki boisk.

Uzasadnienie realizacji projektu

Aktualnie na terenie gminy Pruszków nie ma w pełni funkcjonalnego boiska do siatkówki plażowej. Najbliżej boiska o takich parametrach zbliżonych do profesjonalnych  znajdują się w Warszawie lub Grodzisku Mazowieckim.
Namiastką tego typu boiska są znajdujące się przy basenie "Kapry" dwie "piaskownice". Znajdują się one na częściowo ogrodzonym terenie i ze względu na jakość piasku oraz ilość zanieczyszczeń (odchodów zwierząt, kamieni, gałęzi etc.) nie da się na nich w sposób bezpieczny grać w siatkówkę. Dzieci często korzystają z nich jak z piaskownic: kopią dołki, zakopują różne przedmioty co tylko zwiększa niebezpieczeństwo korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom Pruszkowa bezpiecznych spełniających wysokie standardy "piasku" boisk do siatkówki plażowej. Ich budowa niewątpliwie spowoduje wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu wśród mieszkańców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest do wszystkich Pruszkowiaków zainteresowanych grą w siatkówkę plażową. Dzięki zamontowaniu słupków z szerokim zakresem regulacji wysokości siatki aktywnie będą mogli w nią grać dzieci od 10 roku życia tzw. mini siatkówka kat. zółta. Górną granicę wieku wyznaczają jedynie chęci i zdrowie.
Zasady korzystania będą takie jak obecnie. opisuje je Regulamin korzystania z boisk sporządzony przez pływalnię "Kapry".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oczyszczenie terenu: wycinka uschniętych drzew, usunięcie nieprawnych latarnii, usunięcie starego ogrodzenia7 000 zł
2Niwelacja terenu, usunięcie humusu4 000 zł
3Prace ziemne w nieckach boisk, wykop na głębokość 50 cm, wykonanie drenażu ułożenie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego, rozłożenie geowłókniny6 000 zł
4Piasek morski 450 m335 000 zł
5Wyposażenie: słupki, siatka, linie, piłki etc.6 000 zł
6Piłkochwyty/ogrodzenie 150 mb, 2 furtki25 000 zł
7Chodniki z płyt gumowych SBR 180 m27 000 zł
8Ławki 8 szt., kosze na śmieci 4 szt.4 000 zł
9Plandeki ochronne 6 szt. 12x18m do zakrywania boisk w okresie zimowym5 000 zł
102 latarnie z 4 źródłami światła5 000 zł
Łącznie: 104 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Uzupełnianie piasku 10m3 x rok 1 000 zł
2Oświetlenie (tylko w momencie korzystania z boiska po zmroku)200 zł
Łącznie: 1 200 zł