projekt nr 2

2. 100 godzin zajęć fitness w 2021 (Obszar III)


Lokalizacja

Sala gimnastyczna na terenie Pruszkowa, z możliwością prowadzenia zajęć plenerowych; opcjonalnie on-line w przypadku epidemii. Obszar III

Opis projektu

W ramach projektu proponujemy zorganizowanie zajęć fitness z elementami edukacyjnymi na temat zdrowego stylu życia. Celem jest przeprowadzanie w 2021 roku 100 godzin zajęć, w tym: fitness, gimnastyka, ćwiczenia i zajęcia teoretyczne w formie pogadanki o zdrowym stylu życia, diecie, redukcji stresu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt skłoni uczestników zajęć do zadbania o własne zdrowie poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz zmianę stylu życia i diety. Celem projektu jest promocja kultury fizycznej, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracja mieszkańców Pruszkowa wokół sportu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Docelowo utworzone zostaną 2 grupy po 20-25 uczestników jednorazowo. Wiek uczestników bez ograniczeń, ale dla osiągnięcia optymalnych efektów pracy instruktorów, projekt powinien być adresowany do osób w przedziale 30-50 lat, które są mało aktywne fizycznie. Projekt skierowany jest do amatorów, osób nieuprawiających sportu zawodowo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zatrudnienie trenera/instruktora 100h*100 zł10 000 zł
2Wynajem małej sali gimnastycznej z lustrami, do 25 uczestników 100h*100 zł10 000 zł
3Wynajem sprzętu do ćwiczeń (maty, hantle, ketle, gumy, piłki i inne) na czas realizacji projektu 20215 000 zł
4Wynajem sprzętu do prowadzenia zajęć (np. nagłośnienie, mikrofony) na czas realizacji projektu 20212 000 zł
5Zakup materiałów higienicznych do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu na czas realizacji projektu 20214 000 zł
6Zakup pamiątkowych pucharów i dyplomów dla uczestników, ZAIKS, materiały papiernicze, inne2 500 zł
Łącznie: 33 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach