projekt nr 3

3. Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko (Obszar VII)


Lokalizacja

Obszar VII - działki nr 117/2 i 353/2

Opis projektu

Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko.
Plac zabaw będzie zrealizowany z wykorzystaniem naturalnego wzniesienia.
Planowa jest do realizacji jest zjeżdżalnia zakryta wraz z barierkami ochronnymi na szczycie wzniesienia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu będzie odpowiedziom na kilka występujących problemów:
- brak miejsca do spędzania czasu dla starszych dzieci,
- niezagospodarowana przestrzeń w parku
- niebezpieczeńśtwo wynikające z jeżdżenia na rowerach w czasie gdy bawią się tam dzieci,
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
- zwiększenie atrakcyjności Parku Żwirowisko
- decentralizacja

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będę dzieci w przedziale wiekowym od ok. 6-7 lat do 12-13, zamieszkujący głównie na os. Prusa. Ale dzięki istnieniu roweru miejskiego, oraz ścieżki rowerowej na os. Prusa, z placu zabaw będę mogły korzystać również dzieci z innych części Pruszkowa. Docelowo można by połączyć pruszkowskie strefy rekreacji ścieżkami rowerowymi.
Pośrednimi odbiorcami będą:
-  rodzice dzieci, którzy będą czyli się bezpieczniej wiedząc, że ich dzieci spędzają czas w Parku Żwirowisko,
- dzieci z innych części Pruszkowa, gdyż dzieci z os. Prusa będą mogły spędzać na swoim osiedlu zamiast bawić się na placach zabaw na innych osiedlach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa 10 000 zł
2Elementy placy zabaw110 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach