projekt nr 7

7. Mobilne boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych. (Obszar V)


Lokalizacja

Realizacja w obszarze V.

Opis projektu

W ramach projektu proponujemy zakup mobilnego boiska o wymiarach 12 x 18 m z nawierzchnią sztuczną, do piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych. Boisko byłoby dostępne dla wszystkich mieszkańców bez konieczności wnoszenia opłat za wynajem. Wymagana byłaby jedynie rezerwacja terminu. Mobilny charakter pozwalałby na czasowe przeniesienie boiska w inne miejsca np. podczas organizacji imprez miejskich lub zawodów organizowanych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszkowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt pozwoli mieszkańcom zadbać o własne zdrowie poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. Celem projektu jest promocja kultury fizycznej, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracja mieszkańców Pruszkowa wokół sportu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy mieszkańcy Pruszkowa – dzieci, młodzież i dorośli, będą mogli nieodpłatnie korzystać z boiska po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup nawierzchni modułowej około 230 m255 000 zł
2Zakup ogrodzenia modułowego o wymiarach 12 x18 m, bandy, piłko-chwytów, obciążników, bramek, furtki,45 000 zł
3Wynajem terenu/czynsz w skali roku5 000 zł
4Koszty montażu/demontażu 2 razy w roku2 000 zł
5Wynajem magazynu na zimę na części boiska,10 000 zł
6Koszty transportu, konserwacji, oraz inne koszty, w skali roku2 000 zł
Łącznie: 119 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1sprzątanie i czyszczenie /rok1 000 zł