projekt nr 1

1. Pomoc w przejściu przez niebezpieczne skrzyżowanie na ul. Promyka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie (Obszar I)


Lokalizacja

Obszar I - Pruszków Gąsin, ul. Promyka; dwa skrzyżowania: ul. Promyka/Robotnicza i ul. Promyka/Pływacka

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie pomocy przy przechodzeniu przez niebezpieczną ulicę (ul. Promyka na Gąsinie) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie. Polegałoby to na zatrudnieniu pracowników, który w okolicach godz. 8.00 a później w godzinach 12:00-15:00 pomagałby dzieciom w bezpiecznym pokonaniu ulicy. Do realizacji rekomenduje się zatrudnienie dwóch osób, we wskazanych godzinach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ul. Promyka to jedna z najniebezpieczniejszych ulic w Pruszkowie. Większość kierowców przekracza w tym miejscu dozwoloną prędkość a część z nich nawet trzykrotnie. Niektórzy wręcz nie stosują się do sygnalizacji świetlnej i przejeżdżają przez przejścia dla pieszych na czerwonym świetle. Ulicą Promyka codziennie w roku szkolnym chodzi około pół tysiąca dzieci, w tym część poniżej 9 roku życia. W ubiegłym roku w kwietniu na przejściu dla pieszych zginęła 9- letnia uczennica 2 klasy.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszty zatrudnienia pracownika/pracowników35 000 zł
2uposażenie w odpowiedni strój1 160 zł
3koszty operacyjne300 zł
4koszty obowiązkowego szkolenia700 zł
Łącznie: 37 160 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach