projekt nr 2

2. SENIORADA V - ŻBIKÓW (Obszar II)


Lokalizacja

Obszar II -  Żbików

Opis projektu

Projekt zakłada funkcjonowanie kluby seniora 2 razy w tygodniu po 3 godz. Przeprowadzenie min. 4 zabaw tanecznych oraz 2 cykli kursu tańca (cykl po 10 zajęć, każde zajęcia 1,5 h). Zajęcia gimnastyczne dla 2 grup 2 razy w tyg. po 1 godz. oraz min. 6 wykładów lub prelekcji na tematy społecznie ważne. Przewidziane jest wyjście do pruszkowskich kin (min. 6 razy dla min. 50 osób jedno wyjście) oraz wyjścia na spektakle lub przedstawienia do takich instytucji jak MOK, ZTL Pruszkowiacy i CKiS (na terenie miasta) - min. 8 razy 50 osób lub 4 razy dla 100 osób. 2 wycieczki autokarowe dla min. 2 autokarów jedna.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest budowanie więzi międzypokoleniowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Pruszkowa ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zabawy taneczne (min. 4)8 000 zł
2kurs tańca / 10 zajęć po 1,5 h - 2 cykle4 500 zł
32 razy w tyg. dla 2 grup po 1 h. zajęcia gimnastyczne 20 300 zł
4min. 6 wykładów1 800 zł
5wyjście do pruszkowskich kin min. 6 razy po 50 osób6 000 zł
6wyjście do teatru 36 000 zł
7wycieczki jednodniowe x 230 000 zł
Łącznie: 106 600 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt klubu (2 razy w tyg. po 3 h)10 000 zł
2ulotki i promocja2 000 zł
Łącznie: 12 000 zł