projekt nr 3

3. Seniorada V - Gąsin (Obszar I)


Lokalizacja

Obszar I - Gąsin

Opis projektu

Projekt zakłada założenie klubu seniora (1 raz w tyg. po 3h). Przeprowadzenie minimum 3 razy w roku zabaw tanecznych. Przeprowadzenie min. 2 cykli kursu tańca oraz 2 razy w tyg. po 1 godz. zajęcia gimnastyczne.Minimum 6 prelekcji/wykładów oraz min. 6 wyjść do kina w Pruszkowie (min. po 50 osób) oraz wyjście do pruszkowskich instytucji kultury (CKIS, ZTL Pruszkowiacy, MOK) min. 4 razy po 50 osób oraz zorganizowanie 1 wycieczki dla 2 autokarów.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na celu integrację międzypokoleniową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszków ze szczególnym uwzględnieniem seniorów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1min. 3 w roku zabawy taneczne6 000 zł
22 cykle kursu tańca4 500 zł
32 razy w tyg. po 1 godz. gimnastyki10 500 zł
4min. 6 wykładów2 400 zł
5wyjscie do pruszkowskich kin 6 razy6 000 zł
6wyjście do teatru18 000 zł
7wycieczka 1 dniowa15 000 zł
Łącznie: 62 400 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1klub 1 raz po 3h8 000 zł
2ulotki i promocja2 000 zł
Łącznie: 10 000 zł