projekt nr 5

5. INSTALACJA MONITORINGU NA OSTOI (Obszar IV)


Lokalizacja

Skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Księcia Józefa i ul. Andrzeja, obszar IV

Opis projektu

Instalacja monitoringu
Projekt obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej z pomiarami geodezyjnymi, prace ziemne, instalacja oraz podłączenie kamer do sieci monitoringu miejskiego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia lokalnej społeczności poprzez instalację monitoringu. Obecnie na wskazanym obszarze w godzinach nocnych często dochodzi do zakłócania spokoju zdarzeń drogowych oraz kradzieży.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Monitoring zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym w rejonie wskazanych ulic, okolicznym mieszkańcom a także poprawi komfort i bezpieczeństwo życia lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja kamer wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego, położenie światłowodu oraz projekty budowlane (przyjęto do wyceny umiejscowienie 1 kamery stacjonarnej i 1 kamery obrotowej63 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1dzierżwa kanału technologicznego6 000 zł
2konserwacja2 000 zł
3Energia elektryczna2 000 zł
Łącznie: 10 000 zł