projekt nr 1

1. Publikacja okolicznościowa z okazji 100 lecia Lic. i gim. Zana (Obszar VI)


Lokalizacja

Obszar 6

Opis projektu

Publikacja okolicznościowa w formie książki z okazji 100 lecia istnienia liceum i gimnazjum imienia TOMASZA ZANA w Pruszkowie w roku 2021.

Uzasadnienie realizacji projektu

W roku 2021 - liceum "Zana" obchodzi stulecie założenia. Przybliżenie mieszkańcom historii Lic. i gimn.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Pruszkowa. Publikacja skierowana do zasobów książnicy Pruszkowskiej - wypożyczalnie, biblioteki szkół pruszkowskich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wstępna kalkulacja wydawnicza 49 140 zł
2honoraria autorskie i inne koszty10 000 zł
Łącznie: 59 140 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach