projekt nr 4

4. CZAS NA NAS - ANGIELSKI I PORTUGALSKI (Obszar IV)


Lokalizacja

Pruszków

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kursu języka angielskiego (min. 5 grup po 3 h tygodniowo) oraz języka portugalskiego (min. 3 grupy 3 h tyg.).

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt pozwala poszerzyć horyzonty oraz zapobiegnie wykluczeniu zawodowemu oraz podniesienie kwalifikacji; zapobiega również wykluczeniu społecznemu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Miasta Pruszkowa ze szczególnym uwzględnieniem osób w średnim wieku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajem sali43 200 zł
2koszty lektora70 000 zł
Łącznie: 113 200 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania?

Lp.Część składowaŁączny koszt
1materiały5 000 zł